predaj, montហa servis klimatizačných zariadení
predaj a servis bielej techniky
predaj a servis chladiarenských zariadení
predaj a montហpolyuretánových panelov
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
výroba a montហchladiacich zariadení vozidiel pohrebnej služby
predaj a servis chladničiek a mrazničiek pre domácnos
 
 
   
NEMETZ s.r.o., Vojanská 2576/10, 926 01 Sereď, Tel.: +421 - 31 - 789 33 02, Fax: +421 - 31 -789 46 82