Počas doterajšej existencie firmy sme zrealizovali množstvo opráv chladiacich zariadení rôzneho typu , ako aj dodávky nových zariadení, z ktorých by sme spomenuli:
 
  chladiarenské zariadenia pre čerpacie stanice SHELL, ESSO
  chladenie glykolu pre Hubert J.E. Sereď
  chladenie vody pre Víno Nitra s.r.o.
  rekonštrukcia chladiarenských boxov pre Palma-Tumys a.s. Bratislava
  chladiace zariadenia a rekonštrukcia chladiacich boxov pre SAV Bratislava
  opravy a dodávky chladiacich zariadení pre SMP a.s. Sereď, Svaman s.r.o. Myjava
  dodávku a montáž chladiacich zariadení pre obchodné vitríny PrimaZdroj Prievidza, Poľnonákup Krupina,      Potraviny Kuric Stará Turá a mnoho ďalších
  opravy chladiacich zariadení v prevádzkach Zdrojmarket Galanta
  dodávka a montáž vitrín a chladiacich boxov – Táborský Pavol Piešťany
   chladiace zariadenia a chladiace boxy pre Collagen Slovakia s.r.o. Partizánske
   mraziarenské dvere elektricky posuvné pre Mraziarne Sládkovičovo
   chladiace technológie pre výrobu mäsových výrobkov SMP Sereď
 
 
 
 
 
   
NEMETZ s.r.o., Vojanská 2576/10, 926 01 Sereď, Tel.: +421 - 31 - 789 33 02, Fax: +421 - 31 -789 46 82